Tuesday, August 11, 2015

Jual Buku Etika Kaum Sufi; Terjemah dari Kitab Adab Sulukil Murid oleh asy-Syeikh Abdullah bin Alawi al-Haddad

Etika Kaum Sufi; Terjemah dari Kitab Adab Sulukil Murid oleh asy-Syeikh Abdullah bin Alawi al-Haddad
harga Rp 15.000
tebal 64 hlm
penerbit Mutiara Ilmu

Buku ini adalah sebuah terjemahan dari karya asy-Syeikh Abdullah bin Alawi al-Haddad yang berjudul Adab Sulukil Murid. Di dalamnya berisi tata krama serta etika adab sopan santun seorang murid terhadap gurunya.

Dengan membaca buku ini, maka akan memberikan pencerahan serta menambah khazanah perbendaharaan pengetahuan bagi kaum muslimin serta sebagai pegangan dalam segala lini kehidupan.